مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

تعداد بازدید:۲۰۴۱

 

مقدمه‌ای بر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

 

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی براساس مصوبه چهل و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۲۳/‏۰۷/‏۱۳۶۴‬ و به منظور جلب مشارکت و بهره مندی از تمامی امکانات موجود در امر گسترش آموزش عالی کشور مطابق با اهداف ذیل تأسیس گردیده است:

  • ارتقا سطح دانش و فرهنگ جامعه
  • تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور
  • گسترش آموزش عالی در کشور به نحوی که بتواند پاسخگوی عطش جامعه برای کسب علم باشد.
  • کمک به بسیج و استفاده از همه مدرسان و استادان جامعه در امر آموزش عالی
  • ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلاء دانش و پژوهش کشور

ارکان مؤسسه غیردولتی- غیرانتفاعی عبارتند از:

  • هیأت امناء
  • هیأت مؤسس
  • رئیس مؤسسه
  • شورای مؤسسه

 

طبق ماده ۲۴ اساسنامه مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری بر کلیه فعالیت‌های مؤسسه (امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اجرایی، مالی و معاملاتی و...) نظارت می‌نماید و در صورت احراز تخلف از ضوابط، نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت، تعلیق فعالیت و یا انحلال مؤسسه اقدام می‌کند.