چارت سازمانی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

حوزه فعالیت همکاران مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

عنوان گروه

نام و نام خانوادگی

حوزه فعالیت

شماره تماس

(پیش شماره) ۸۲۲۳

۱ - نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های دولتی

 

۲- تامین هیات علمی

سعدان زکائی

رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

۳۹۲۱

رحیم صفری فارفار

معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

۳۹۴۰

محمدهادی ورهرام

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های فنی و حرفه ای و پیام نور

۳۹۵۸

بهجت السادات صبح گل

- ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت

- نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت عتف

۳۹۳۴

مهوش لطفی

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان

۳۹۳۰

ذکیا عباسی

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های دولتی وابسته به دستگاه های اجرایی، پردیس های بین الملل، دانشگاه های صنعتی، دوره های مشترک

۴۰۵۹

محمد هاتف

سامانه آموزش عالی (HES) / پشتیبانی سایت مرکز / حوزه اطلاع رسانی

۳۹۴۱

زهرا ربیع نیا

سامانه آموزش عالی (HES)

3925

وحیده جمشیداصلی

رئیس گروه تأمین هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

۳۹۳۳

سیما ضرغامی

بورس و جایابی گروه علوم پایه

۳۹۳۶

زهرا زارعی

بورس و جایابی گروه فنی - مهندسی

۳۱۶۴

مهدی خواجه شرف آبادی

بورس و جایابی گروه علوم انسانی

۳۹۴۹

زهره قنادزاده کرمانی

بورس و جایابی گروه کشاورزی

۳۹۵۴

مژگان قوامی

عضو گروه تأمین هیأت علمی در واحد طرح سربازی

۳۹۳۵

حسن مصلحت بین

کارشناس ردیف های استخدامی

۳۹۴۵

 

۳ - نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های غیر دولتی

۴- اعتبار سنجی و تضمین کیفیت

۵- هیات های استانی

محمدرضا نیستانی

معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

۳۹۴۲

محمد کریمی

رئیس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی / دبیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش های الکترونیک

۳۹۵۲

محمدمهدی قره باغی

- دبیرکارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی

- دانشگاه ها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی (استان های: خراسان شمالی خراسان جنوبی گیلان مازندران گلستان خراسان رضوی البرز سمنان)

۳۹۵۱

قادر دلاورنژاد

دبیرکارگروه دانشگاه جامع علمی کاربردی

۴۳۵۵

مهدی یزدانی

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی / دبیرکارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت فرهنگی و اجتماعی

۴۵۶۹

عباس صراف

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی (استان های: آذربایجان شرقی مرکزی اردبیل آذربایجان غربی ایلام زنجان قزوین قم همدان لرستان کردستان کرمانشاه)

۳۱۳۹

سمیرا میرزاپور

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی (استان های: خوزستان اصفهان هرمزگان بوشهر سیستان وبلوچستان چهارمحال و بختیاری فارس کرمان یزد کهگیلویه و بویراحمد)

۳۹۱۹

محمدرضا فراتی

هیات های استانی

۳۹۵۰

زهرا صوفی

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی

۳۹۴۱

محمدجواد غلامی

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات غیردولتی غیرانتفاعی

۳۹۴۸

۶ - نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات پژوهشی و فناوری

۷- مدیریت عملکرد

۸- ارزیابی راهبردی ستاد

حجت اله مرادی پور

معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

۳۹۲۱

مجتبی شرنجانی

دبیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات پژوهشی و فناوری / حوزه اطلاع رسانی

۳۵۳۱

مریم عبدلی

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات پژوهشی و فناوری

۳۱۲۲

مریم رحمانیان فر

مدیریت عملکرد

۳۳۷۴

الهام حداد

مدیریت عملکرد

۳۹۴۷

خانم معصومه داستانی

ارزیابی راهبردی ستاد

۳۴۷۶

۹- دفتر مدیریت

بتول عطار زاده

مسئول دفتر رئیس مرکز

۳۹۲۱

مرتضی غلامی

مسئول پشتیبانی و امور اداری و مالی مرکز

۳۳۸۷

مژگان پژوهش

دبیرخانه مرکز

۳۹۴۶

 

تعداد بازدید:۲۳۴۵