چارت سازمانی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تعداد بازدید:۲۳۸۸۶

عنوان گروه

نام و نام خانوادگی

حوزه فعالیت

شماره تلفن

حوزه ریاست

غلامعلی منتظر

رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

۳۹۲۱

۱- نظارت، ارزیابی

و تضمین کیفیت

دانشگاه های دولتی

۲- تأمین هیات علمی

رحیم صفری فارفار

معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

۳۹۴۰

محمدهادی ورهرام

دبیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور

۳۹۵۸

مهدی یزدانی

دبیرکارگروه، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای

۴۵۶۹

بهجت السادات صبح گل

دبیر کارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت عتف

ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت

۳۹۳۴

ذکیا عباسی

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی

۴۰۵۹

محمد هاتف

 پشتیبانی سایت مرکز / حوزه اطلاع رسانی

۳۹۴۳

زهرا ربیع نیا

فناوری اطلاعات مرکز

۳۹25

وحیده جمشید اصلی

رییس گروه تأمین هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و واحد طرح سربازی

۳۹۳۳

سیما ضرغامی

بورس و جایابی گروه علوم پایه

۳۹۳۶

زهرا زارعی

بورس و جایابی گروه فنی-مهندسی

۳۱۶۴

مهدی خواجه شرف آبادی

بورس و جایابی گروه علوم انسانی و هنر

۳۹۴۹

زهره قنادزاده

بورس و جایابی گروه کشاورزی و دامپزشکی

۳۹۵۴

حسن مصلحت بین

کارشناس ردیف های استخدامی و مسئول تحویل کارت پایان خدمت

۳۹۴۵

۳- نظارت، ارزیابی

و تضمین کیفیت

دانشگاه ها و مؤسسات غیر دولتی (غیردولتی غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی، علمی کاربردی و مؤسسات عالی آزاد)

محمدرضا نیستانی

معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

۳۹۴۲

محمد کریمی

رییس گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی / دبیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش های الکترونیک

۳۹۵۲

محمدمهدی قره باغی

دبیرکارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

نظارت و ارزیابی مؤسسات غیردولتی، غیرانتفاعی، مؤسسات عالی آزاد، واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز علمی کاربردی (استان های: تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، مازندران،)

۳۹۵۱

قادر دلاورنژاد

دبیرکارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی

نظارت و ارزیابی مؤسسات غیردولتی، غیرانتفاعی، مؤسسات عالی آزاد، واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز علمی کاربردی (استان های: گلستان، زنجان، البرز، مرکزی، یزد)

۴۳۵۵

عباس صراف

نظارت و ارزیابی مؤسسات غیردولتی، غیرانتفاعی، مؤسسات عالی آزاد، واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز علمی کاربردی

(استان های: ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قم، هرمزگان، همدان)

۳۱۳۹

سمیرا میرزاپور

کارشناس ارزیابی آموزشهای الکترونیکی

کارشناس کارگاه های ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت مؤسسات غیر دولتی

نظارت و ارزیابی مؤسسات غیردولتی، غیرانتفاعی، مؤسسات عالی آزاد، واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز علمی کاربردی

(استان های: اصفهان، خراسان شمالی، خوزستان، فارس)

۳۹۱۹

زهرا صوفی

نظارت و ارزیابی مؤسسات غیردولتی، غیرانتفاعی، مؤسسات عالی آزاد، واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز علمی کاربردی (استان های: سمنان، چهارمحال وبختیاری، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان)

۳۹۴۱

بتول عطارزاده

امور مربوط به مراکز دانشگاهی خراسان رضوی

۳۹۲۸

محمد جواد غلامی

نظارت و ارزیابی مؤسسات غیردولتی، غیرانتفاعی، مؤسسات عالی آزاد، واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز علمی کاربردی

(استان های: آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قزوین، کرمان)

۳۹۴۸

محمدرضا فراتی

دبیرخانه هیات های استانی

۳۹۵۰

۴- دبیرخانه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف

محمد کریمی

مسئول دبیرخانه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک) عتف

۳۹۵۲

علیرضا فیروز

رییس کمیسیون تخصصی آموزشی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

کیومرث فرح بخش

رییس کمیسیون تخصصی فرهنگی و اجتماعی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

حسین غریبی

رییس کمیسیون تخصصی پژوهش و فناوری نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

 

مجتبی شرنجانی

کارشناس کمیسیون تخصصی پژوهشی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

۳۵۳۱

مهدی یزدانی

کارشناس کمیسیون تخصصی فرهنگی و اجتماعی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و دبیر کارگروه مربوط

۴۵۶۹

زهرا صوفی

کارشناس کمیسیون تخصصی آموزشی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

۳۹۴۱

۵- نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مؤسسات پژوهشی و فناوری

۶- مدیریت عملکرد

۷- ارزیابی راهبردی ستاد

مجتبی شرنجانی

دبیر کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات پژوهشی و فناوری

۳۵۳۱

مریم عبدلی

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات پژوهشی و فناوری

۳۱۲۲

نرجس حسینی

نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسات پژوهشی و فناوری

۳۷۳۱

مریم رحمانیان فر

مدیریت عملکرد

۳۹۵۹

الهام حداد

مدیریت عملکرد

۳۹۴۷

معصومه داستانی

ارزیابی راهبردی ستاد

۳۴۷۶

۸- دفتر مدیریت

فاطمه سمنانی

مسئول دفتر رئیس مرکز نظارت و ارزیابی

۳۹۲۱

مرتضی غلامی

مسئول پشتیبانی و امور اداری و مالی مرکز

۳۳۸۷

مژگان پژوهش

دبیرخانه مرکز نظارت و ارزیابی

۳۹۴۶