آرشیو اخبار

بررسی آینده آموزش عالی ایران در دانشگاه خلیج فارس بوشهر
توسط عضو هیئت نظارت و ارزیابی صورت گرفت؛

بررسی آینده آموزش عالی ایران در دانشگاه خلیج فارس بوشهر

بمناسبت هفته پژوهش و فناوری، روز چهارشنبه ۲۰ آذر دکتر غلامعلی منتظر عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم با موضوع "آینده علم و فناوری در ایران و جهان" در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس به سخنرانی پرداخت.

ادامه مطلب