آرشیو اخبار

برگزاری پنجمین جلسه کارگروه ویژه نظارت استانی در سالن کنفرانس دانشگاه یزد برگزار شد
با حضور رییس دانشگاه یزد؛

برگزاری پنجمین جلسه کارگروه ویژه نظارت استانی در سالن کنفرانس دانشگاه یزد برگزار شد

پنجمین جلسه کارگروه ویژه نظارت استانی و ارزیابی بر مؤسسات آموزش عالی آزاد، روز سه شنبه سوم دی ماه با حضور اعضای این کارگروه در سالن کنفرانس دانشگاه یزد برگزار شد.

ادامه مطلب