آرشیو اخبار

دبیر جدید هیات استانی البرز معرفی شد

در آغاز دور چهارم هیات نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان البرز، آقای دکتر سیدعلی اصغر حسینی به عنوان دبیر هیات استانی معرفی شد. در آغاز دور چهارم هیات های استانی، با حکم رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، آقای دکتر سیدعلی اصغر حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، به عنوان دبیر هیات استانی البرز معرفی شد.

ادامه مطلب