آرشیو اخبار

مهلت زمانی بارگذاری اطلاعات و مستندات ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۷ در سامانه مدیریت عملکرد( تسما)

نظر به آماده سازی سامانه مدیریت عملکرد(تسما) برای ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۷ خواهشمند است دستور فرمایید به نمایندگان معرفی شده از سوی آن دانشگاه، پژوهشگاه، پارک علم و فناوری، موسسه و مرکز جهت بارگذاری اطلاعات و مستندات شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد با مهلت زمانی ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ لغایت ۱۳۹۸/۲/۳ اطلاع رسانی شود.

ادامه مطلب
اطلاعیه طرح سربازی

اطلاعیه طرح سربازی

قابل توجه کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی متقاضی استفاده از قانون نحوه تأمین هیات علمی، (طرح سربازی)

ادامه مطلب
اطلاعیه طرح سربازی

اطلاعیه طرح سربازی

مدارک متقاضیان هیات علمی طرح سربازی حداقل ۲ ماه قبل از سررسید تاریخ برگه اعزام به خدمت در سامانه Hes بارگذاری و به این مرکز ارسال شود.

ادامه مطلب