ارزیابی عملکرد

نشست ارزیابی عملکرد واحدهای صف در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با حضور دبیران هیئت های استانی برگزار شد

نشست ارزیابی عملکرد واحدهای صف(دانشگاه، پژوهشگاه و پارک علم و فناوری) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با حضور دبیران هیئت های نظارت و ارزیابی استانی، درمرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت برگزار شد.

ادامه مطلب

تبیین نقش و مسؤولیت هیئت نظارت استانی در ارزیابی عملکرد سالانه مؤسسه های آموزشی، پژوهشی و فناوری سال ۱۴۰۰

نقش و مسؤولیت هیئت نظارت استانی در ارزیابی عملکرد سالانه مؤسسه های آموزشی، پژوهشی و فناوری ۱۴۰۰ در سیزدهمین نشست هیئت های نظارت استانی مورخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ تشریح شد.

ادامه مطلب

شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سطح ملی و سطح دستگاهی،ابلاغ شد.

شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ در سطح دستگاهی نیز شامل ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور توسط سازمان اداری و استخدامی کشور طی  نامۀ شمارۀ ۵۲۴۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ به این وزارت ابلاغ شد.

ادامه مطلب