کنفرانس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

نظام نظارت و ارزیابی باید دارای برنامه ریزی و هدف باشد

نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید دارای برنامه ریزی و هدف مشخص باشد گالری

رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید دارای برنامه ریزی و هدف مشخص باشند.

ادامه مطلب
افتتاح پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی به میزبانی دانشگاه کردستان

برگزاری پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی به میزبانی دانشگاه کردستان

در طول مدت زمان اعلام شده ۶۸ مقاله از سراسر کشور به این کنفرانس ارسال شد که ۴۵ مقاله برای ارائه و پوستر انتخاب شدند و در مدت این دو روز به صورت مجازی ارائه خواهند شد.

ادامه مطلب