آرشیو اخبار-هیأت‌های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان‌ها

برگزاری دو جلسه کارگروه دانشگاه فنی و حرفه ای و دانشگاه و موسسات غیردولتی – غیرانتفاعی در بهمن ماه۹۸

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خوزستان ، در بهمن ماه جاری اقدام به برگزاری دو جلسه، در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۹ جلسه کارگروه دانشگاه فنی و حرفه ای استان و ۹۸/۱۱/۳۰ جلسه کارگروه دانشگاه و موسسات غیردولتی – غیرانتفاعی استان نموده است.

ادامه مطلب

بازدیدهای دی و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از ۱۲ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی ، در دی و بهمن ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۲ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی دو روزه دانش افزایی اعضای هیات علمی در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد

کارگاه آموزشی دو روزه دانش افزایی اعضای هیات علمی در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد

به همت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه خلیج فارس کارگاه آموزشی دو روزه، کارگاه دانش افزایی الزامات مذاکره و کارگاه دانش افزایی فن بیان و سخنوری در تاریخ ۱۰ و ۱۱ دیماه ۹۸ برگزار شد.

ادامه مطلب