آرشیو اخبار-هیأت‌های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان‌ها

برگزاری جلسه هیات ناتک عتف استان گلستان

در این جلسه با توجه به گزارش های تهیه شده، بررسی و اعلام رای نهایی اعضای هیات علمی در مورد پرونده های مراکز علمی - کاربردی و دانشکده /آموزشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای مورد بازید در نیم سال اول تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ به صورت مجازی نیز بحث و بررسی صورت گرفت.

ادامه مطلب

نشست مشترک دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان با موسسات آموزش عالی آزاد برگزار شد

اولین نشست مشترک دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان با موسسات آموزش عالی آزاد در سال ۹۹ ، روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در محل موسسه آموزش عالی آزاد جهان برگزار شد

ادامه مطلب

اولین جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان ایلام در سال ۹۹

با موضوع هم اندیشی در خصوص کیفیت استقرار آموزش مجازی در زیر نظام های آموزش عالی استان ، به صورت آنلاین (برخط) روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ با مراکز آموزش عالی استان برگزار گردید.

ادامه مطلب