اخبار و اطلاعیه گروه مدیریت عملکرد

دانشگاه های دولتی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری استانی  و  واحدهای ستادی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
اطلاعیه

دانشگاه های دولتی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری استانی و واحدهای ستادی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

به اطلاع می رساند در اجرای بند۴ بخشنامه شماره ۷۴۹۹۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر دریافت گزارش خودارزیابی دستگاه های اجرایی

ادامه مطلب

مهلت زمانی بارگذاری اطلاعات و مستندات ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۷ در سامانه مدیریت عملکرد( تسما)

نظر به آماده سازی سامانه مدیریت عملکرد(تسما) برای ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۷ خواهشمند است دستور فرمایید به نمایندگان معرفی شده از سوی آن دانشگاه، پژوهشگاه، پارک علم و فناوری، موسسه و مرکز جهت بارگذاری اطلاعات و مستندات شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد با مهلت زمانی ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ لغایت ۱۳۹۸/۲/۳ اطلاع رسانی شود.

ادامه مطلب