استان یزد

برگزاری پنجمین جلسه کارگروه ویژه نظارت استانی در سالن کنفرانس دانشگاه یزد برگزار شد
با حضور رییس دانشگاه یزد؛

برگزاری پنجمین جلسه کارگروه ویژه نظارت استانی در سالن کنفرانس دانشگاه یزد برگزار شد

پنجمین جلسه کارگروه ویژه نظارت استانی و ارزیابی بر مؤسسات آموزش عالی آزاد، روز سه شنبه سوم دی ماه با حضور اعضای این کارگروه در سالن کنفرانس دانشگاه یزد برگزار شد.

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه‌های ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت در دانشگاههای علم و فناوری مازندران و یزد

به همت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاههای علم و فناوری مازندران و یزد ، کارگاه آموزشی" ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی" با حضور گروه اعزامی از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، برای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه های علم و فناوری مازندران و یزد در تاریخ های ۹۸/۸/۱ و ۹۸/۸/۲۲برگزار شد.

ادامه مطلب