استان همدان

دبیر جدید هیات استانی همدان معرفی شد

در نخستین جلسه از دور چهارم هیات نظارت،‌ ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان همدان که با حضور اعضای هیات در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، آقای دکتر کامران فرزاد سیر به عنوان دبیر جدید هیات استانی معرفی شد.

ادامه مطلب