استان کردستان

رئیس هیأت استانی کردستان: استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در آیین‌نامه جدید هیأت های استانی ضروری است

رئیس هیأت استانی کردستان در نخستین جلسه چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان کردستان بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در آیین‌نامه جدید هیأت های استانی تاکید کرد.

ادامه مطلب
کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه کردستان برگزار شد

کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه کردستان برگزار شد

به همت مدیریت نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت دانشگاه کردستان و با همکاری گروه اعزامی از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، کارگاه دو روزه ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی برگزار شد.

ادامه مطلب