استان خراسان رضوی

برگزاری جلسه کارگروه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی

براساس اعلام هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی از تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ تعداد ۹ جلسه هیأت نظارت استانی و کارگروه¬های تخصصی به شرح جدول زیر برگزار شده است.

ادامه مطلب
برگزاری اولین کارگاه ارزیابی درونی ویژه مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی

برگزاری اولین کارگاه ارزیابی درونی ویژه مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی

به همت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی و دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی کارگاه یک روزه با عنوان ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی در تاریخ چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ در محل مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیت‌ها و برنامه‌های هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی ویژه اعضای حقیقی دوره پنجم هیأت استانی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فعالیت‌ها و برنامه‌های هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی ویژه اعضای حقیقی دوره پنجم هیأت استانی

کارگاه آشنایی با مأموریت، سیاست‌ها و رویه‌های هیأت ناتک عتف خراسان رضوی ویژه اعضای حقیقی دوره پنجم این هیأت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ به مدت چهار ساعت درمحل دبیرخانه هیأت برگزار شد.

ادامه مطلب

بازدیدهای دی و بهمن ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از ۱۲ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان رضوی ، در دی و بهمن ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۱۲ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

ادامه مطلب

بازدیدهای اردیبهشت ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از ۳۱ موسسه آموزش عالی

براساس این گزارش، این بازدیدها شامل، ۲دانشگاه دولتی، ۴ مرکز آموزش علمی – کاربردی، ۵ مؤسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی،۲ مؤسسه آموزش عالی آزاد، ۱۰ واحد و مرکز دانشگاه پیام نور، ۲ آموزشکده فنی و حرفه ای و ۶ واحد دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

ادامه مطلب
یازدهمین کارگاه آموزشی توانمند سازی کارشناسان هیأت استانی خراسان رضوی برگزار شد

یازدهمین کارگاه آموزشی توانمند سازی کارشناسان هیأت استانی خراسان رضوی برگزار شد

یازدهمین کارگاه آموزشی و توانمندسازی کارشناسان گروه های بازدید کننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

ادامه مطلب