استان بوشهر

کارگاه آموزشی دو روزه دانش افزایی اعضای هیات علمی در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد

کارگاه آموزشی دو روزه دانش افزایی اعضای هیات علمی در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد

به همت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه خلیج فارس کارگاه آموزشی دو روزه، کارگاه دانش افزایی الزامات مذاکره و کارگاه دانش افزایی فن بیان و سخنوری در تاریخ ۱۰ و ۱۱ دیماه ۹۸ برگزار شد.

ادامه مطلب
بررسی آینده آموزش عالی ایران در دانشگاه خلیج فارس بوشهر
توسط عضو هیئت نظارت و ارزیابی صورت گرفت؛

بررسی آینده آموزش عالی ایران در دانشگاه خلیج فارس بوشهر

بمناسبت هفته پژوهش و فناوری، روز چهارشنبه ۲۰ آذر دکتر غلامعلی منتظر عضو شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم با موضوع "آینده علم و فناوری در ایران و جهان" در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس به سخنرانی پرداخت.

ادامه مطلب