استان ایلام

اولین جلسه هیات نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان ایلام در سال ۹۹

با موضوع هم اندیشی در خصوص کیفیت استقرار آموزش مجازی در زیر نظام های آموزش عالی استان ، به صورت آنلاین (برخط) روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۰ با مراکز آموزش عالی استان برگزار گردید.

ادامه مطلب
دکتر نیستانی: کارگاه های ارزیابی درونی فقط در دانشگاه های "برنامه محور" برگزار می شود

دکتر نیستانی: کارگاه های ارزیابی درونی فقط در دانشگاه های "برنامه محور" برگزار می شود

مدیر گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه های دولتی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در کارگاه «ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی» که در دانشگاه ایلام برگزار شد، گفت: برگزاری کارگاه های ارزیابی درونی، تشریفاتی نیست و صرفا در دانشگاه هایی برگزار می شود که برنامه محور بوده و عزم جدی در پی گیری آن و تدوین و اجرای برنامه های بهبود کیفیت دارند.

ادامه مطلب