استان اصفهان

کارگاه آموزشی توانمند سازی و بهبود کیفیت فرایند ها و عملکرد های آموزشی و نظارتی
به همت دبیرخانه نظارت و ارزیابی دانشگاه اصفهان و با همکاری دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی برگزار شد؛

کارگاه آموزشی توانمند سازی و بهبود کیفیت فرایند ها و عملکرد های آموزشی و نظارتی

کارگاه آموزشی توانمند سازی و بهبود کیفیت فرایند ها و عملکرد های آموزشی و نظارتی دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان اصفهان با حضور بیش از ۶۰ تن از مسئولان و کارشناسان زیر نظام های آموزش عالی استان روز پنجشنبه ۵ دی ۹۸ در محل دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای در اصفهان برگزار شد

کارگاه آموزشی نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای در اصفهان برگزار شد

به همت مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و با همکاری هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان اصفهان و دانشگاه پیام نور استان اصفهان، کارگاه آموزشی ارزیابی کیفیت، ویژه دانشگاه‌های پیام نور، فرهنگیان و فنی و حرفه‌ای استان فارس در تاریخ ۶ و ۷ شهریورماه ۱۳۹۷ در اصفهان برگزار شد.

ادامه مطلب