استان اصفهان

نشست مشترک دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان با موسسات آموزش عالی آزاد برگزار شد

اولین نشست مشترک دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان اصفهان با موسسات آموزش عالی آزاد در سال ۹۹ ، روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در محل موسسه آموزش عالی آزاد جهان برگزار شد

ادامه مطلب
اولین نشست مشترک دبیرخانه هیأت نظارت با اعضای اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان اصفهان  در سال ۹۹ برگزار شد

اولین نشست مشترک دبیرخانه هیأت نظارت با اعضای اتحادیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان اصفهان در سال ۹۹ برگزار شد

اولین نشست مشترک دبیرخانه هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان با اعضای اتحادیه دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی در سال ۹۹ درتاریخ ۳۰ فروردین ماه در محل این دبیرخانه برگزار شد.

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی توانمند سازی و بهبود کیفیت فرایند ها و عملکرد های آموزشی و نظارتی
به همت دبیرخانه نظارت و ارزیابی دانشگاه اصفهان و با همکاری دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی برگزار شد؛

کارگاه آموزشی توانمند سازی و بهبود کیفیت فرایند ها و عملکرد های آموزشی و نظارتی

کارگاه آموزشی توانمند سازی و بهبود کیفیت فرایند ها و عملکرد های آموزشی و نظارتی دانشگاه و موسسات آموزش عالی استان اصفهان با حضور بیش از ۶۰ تن از مسئولان و کارشناسان زیر نظام های آموزش عالی استان روز پنجشنبه ۵ دی ۹۸ در محل دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی برگزار شد.

ادامه مطلب