همایش و نشست ها

دومین نشست بررسی فرآیند ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه بجنورد برگزار شد

دومین نشست بررسی فرآیند ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی با حضور رئیس و معاونین دانشگاه، مسئولین دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی و دکتر محمدرضا نیستانی، مدیر گروه نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دراین دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب
ششمین نشست هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور در دانشگاه یزد برکزار شد
ششمین نشست هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور

ششمین نشست هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور در دانشگاه یزد برکزار شد

دکتر سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی در این نشست طی سخنانی گفت: این نشست دوروزه با موضوع الگوهای تحلیل نظارت و ارزیابی زیرنظام‌های آموزش عالی با همکاری هیئت‌های استانی در دانشگاه یزد برگزار شد.

ادامه مطلب