آرشیو اخبار - آرشیو

برگزاری جلسه هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خوزستان در اسفند ماه ۹۸

جلسه کارگروه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی در استان خوزستان در اسفند ماه ۹۸ در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

ادامه مطلب
دانشگاه های دولتی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری استانی  و  واحدهای ستادی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
اطلاعیه

دانشگاه های دولتی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری استانی و واحدهای ستادی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

به اطلاع می رساند در اجرای بند۴ بخشنامه شماره ۷۴۹۹۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر دریافت گزارش خودارزیابی دستگاه های اجرایی

ادامه مطلب