آرشیو اخبار - آرشیو

بازدیدهای اردیبهشت ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان رضوی از ۳۱ موسسه آموزش عالی

براساس این گزارش، این بازدیدها شامل، ۲دانشگاه دولتی، ۴ مرکز آموزش علمی – کاربردی، ۵ مؤسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی،۲ مؤسسه آموزش عالی آزاد، ۱۰ واحد و مرکز دانشگاه پیام نور، ۲ آموزشکده فنی و حرفه ای و ۶ واحد دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

ادامه مطلب
پنجمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی بر دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

پنجمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت و ارزیابی بر دانشگاه¬ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی

در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۹۸، با حضور اعضاء کارگروه، مدیران و نمایندگان دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات، دفتر حقوقی و دفتر آموزش عالی غیردولتی با موضوع تبادل نظر درباره مسائل مربوط به بیمه تأمین اجتماعی در این مؤسسات و رسیدگی به گزارش¬های هیات¬های ناتک، استان گیلان برگزار شد.

ادامه مطلب
هفتمین جلسه شورای مدیران مرکز در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ با بررسی موضوعات:

هفتمین جلسه شورای مدیران مرکز در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۸ با بررسی موضوعات:

گزارش جلسه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی با مسئولین وزارت علوم، تحلیل جلسه شورای ناتک، بررسی جلسه مشترک با دفتر آموزش عالی غیردولتی درباره تحلیل مؤسسات عالی آزاد و مسائل اجرایی مرکز، بررسی پیشنهادها برای تسهیل بکارگیری اعضای هیئت علمی در مؤسسات غیردولتی برگزار گردید.

ادامه مطلب