آرشیو اخبار - آرشیو

بازدیدهای آبان ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی مازندران از ۸ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان مازندران ، در ابان ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۸ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند. براساس این گزارش این بازدیدها از ۷ مؤسسه آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی و ۱ واحد دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

ادامه مطلب
نهمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهش و فنّاوری برگزار شد. /۱۳ آذر

نهمین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پژوهش و فنّاوری برگزار شد. /۱۳ آذر

در این جلسه، تدوین کنندگان گزارش« ارزیابی عملکرد پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد در سال ۱۳۹۲» به ارائه گزارش درباره مدل ارزیابی و شاخص های مورد استفاده در این ارزیابی پرداختند.

ادامه مطلب