آرشیو اخبار - آرشیو

کارگاه ارزیابی درونی در دانشگاه ولیعصر رفسنجان برگزار شد

کارگاه ارزیابی درونی در دانشگاه ولیعصر رفسنجان برگزار شد

به همت مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان، کارگاه آموزشی دو روزه " ارزیابی درونی و تدوین برنامه بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی" با حضور گروه اعزامی از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، برگزار شد.

ادامه مطلب