آرشیو اخبار - آرشیو

بازدیدهای اردیبهشت ماه / بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی آذربایجان غربی از ۴ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان آذربایجان غربی، در اردیبهشت ماه جاری، گروه های اعزامی این هیأت از ۴ موسسه آموزش عالی استان بازدید کرده اند.

ادامه مطلب