آرشیو اخبار - آرشیو

بازدیدهای سال ۹۶/ بازدید گروه های اعزامی هیأت استانی خراسان جنوبی از ۳۰ موسسه آموزش عالی

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان جنوبی ، در سال ۹۶، گروه های اعزامی این هیأت از ۳۰ مؤسسه آموزش عالی، پژوهشی و فناوری استان بازدید کرده اند.

ادامه مطلب