آرشیو اخبار - آرشیو

مهلت زمانی بارگذاری اطلاعات و مستندات ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۷ در سامانه مدیریت عملکرد( تسما)

نظر به آماده سازی سامانه مدیریت عملکرد(تسما) برای ارزیابی عملکرد سال۱۳۹۷ خواهشمند است دستور فرمایید به نمایندگان معرفی شده از سوی آن دانشگاه، پژوهشگاه، پارک علم و فناوری، موسسه و مرکز جهت بارگذاری اطلاعات و مستندات شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد با مهلت زمانی ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ لغایت ۱۳۹۸/۲/۳ اطلاع رسانی شود.

ادامه مطلب