آرشیو اخبار - آرشیو

اطلاعیه طرح سربازی

اطلاعیه طرح سربازی

قابل توجه کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی متقاضی استفاده از قانون نحوه تأمین هیات علمی، (طرح سربازی)

ادامه مطلب
یازدهمین کارگاه آموزشی توانمند سازی کارشناسان هیأت استانی خراسان رضوی برگزار شد

یازدهمین کارگاه آموزشی توانمند سازی کارشناسان هیأت استانی خراسان رضوی برگزار شد

یازدهمین کارگاه آموزشی و توانمندسازی کارشناسان گروه های بازدید کننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

ادامه مطلب

معان مرکز ناتک: نهادینه کردن فرهنگ برنامه ریزی بهبود کیفیت در گروه‮های آموزشی یکی از اهداف اساسی مرکز ناتک است‬‬‬‬‬

معاون مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف گفت: نهادینه کردن فرهنگ برنامه ریزی بهبود کیفیت در گروه‮های آموزشی است، یکی از اهداف اساسی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت است.‬‬‬‬‬

ادامه مطلب