آرشیو اخبار - آرشیو

تدوین برنامه تاسیس موسسات اعتبارسنجی در وزارت علوم
رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی خبرداد:

تدوین برنامه تاسیس موسسات اعتبارسنجی در وزارت علوم

دکتر سعدان زکائی، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی در نشستی با دانشگاهیان دانشگاه تبریز، تاسیس موسسات اعتبارسنجی غیردولتی را از برنامه‌های در دست تدوین این مرکز عنوان کرد.

ادامه مطلب