آرشیو اخبار - آرشیو

کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و فرآیندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه بجنورد

کارگاه آموزشی آشنایی با ضوابط و فرآیندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ویژه کارشناسان بازدید کننده از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی، با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشگاه و دکترمحمدرضا نیستانی، مدیر گروه نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برگزار شد.

ادامه مطلب

دومین نشست بررسی فرآیند ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی در دانشگاه بجنورد برگزار شد

دومین نشست بررسی فرآیند ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی با حضور رئیس و معاونین دانشگاه، مسئولین دانشکده ها، مدیران گروه های آموزشی و دکتر محمدرضا نیستانی، مدیر گروه نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دراین دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب

گزارش شش ماهه/ ۴۴ درصد موسسات آموزش عالی استان خراسان جنوبی بازدید شدند

بر اساس اعلام هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان خراسان جنوبی، گروه های اعزامی این هیأت در شش ماهه نخست سال جاری از ۴۴ درصد موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری استان بازدید کرده اند.

ادامه مطلب