آرشیو اخبار - آرشیو

آیین نامه هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت استانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ شد

آیین نامه هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت استانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ شد

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: در راستای استقرار نظام جامع ارزیابی و تضمین کیفیّت و ارتقای کیفیّت آموزش عالی، آیین نامه تشکیل هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و به روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شد .

ادامه مطلب
آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت ، موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری ابلاغ شد

آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت ، موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری ابلاغ شد

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: آیین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت ، موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و فناوری به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد.

ادامه مطلب

سومین جلسه کارگروه تخصصی تعیین شاخص های اختصاصی کمیته مدیریت عملکرد برگزار شد

سومین جلسه کارگروه تخصصی تعیین شاخص های اختصاصی کمیته مدیریت عملکرد، یازدهم مرداد ماه جاری با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان معاونت آموزشی و سازمان امور دانشجویان در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت برگزار شد.

ادامه مطلب

دومین جلسه کمیسیون تخصصی آموزشی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف برگزار شد

دومین جلسه کمیسیون تخصصی آموزشی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف روز دوشنبه شانزدهم مرداد ماه با هدف تحلیل راهبردی دانشگاه فرهنگیان با حضور رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و اعضای کمیسیون برگزار شد.

ادامه مطلب