آرشیو اخبار - آرشیو

مشمولین طرح سربازی هیات علمی

اعلام زمان آموزش نظامی اعضای هیات علمی ۱۳۹۶

به اطلاع مشمولین طرح سربازی هیات علمی که در سهمیه سال ۱۳۹۶ پذیرفته شده اند می رساند با توجه تاریخ مندرج در برگه اعزام ْ نیازی به حضور افراد در تاریخ ۹۶/۴/۱ به محل آموزش مندرج در برگه سبز نمیاشد.

ادامه مطلب