آرشیو اخبار - آرشیو

ششمین نشست هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور در دانشگاه یزد برکزار شد
ششمین نشست هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور

ششمین نشست هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور در دانشگاه یزد برکزار شد

دکتر سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی در این نشست طی سخنانی گفت: این نشست دوروزه با موضوع الگوهای تحلیل نظارت و ارزیابی زیرنظام‌های آموزش عالی با همکاری هیئت‌های استانی در دانشگاه یزد برگزار شد.

ادامه مطلب
سومین دور نشست های تخصصی کارگروه های زیرنظام های نظارت و ارزیابی آموزش عالی برگزار شد
سومین دور نشست های تخصصی

سومین دور نشست های تخصصی کارگروه های زیرنظام های نظارت و ارزیابی آموزش عالی برگزار شد

به منظور هم اندیشی و هم فکری مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی با هیات های استانی نظارت و ارزیابی کشور سومین دور نشست های تخصصی کارگروههای زیر نظام های آموزش عالی به صورت هم زمان در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر استان های کشور به صورت ویدئو کنفرانس و حضوری برگزار شد.

ادامه مطلب
نشست کاری کارگروه های نظارت و ارزیابی زیرنظام های آموزش عالی
نشست کاری کارگروه های زیرنظام های آموزش عالی

نشست کاری کارگروه های نظارت و ارزیابی زیرنظام های آموزش عالی

کارگروه های زیرنظام های آموزش عالی به صورت هم زمان در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم و چند استان کشور به صورت ویدئو کنفرانس به بحث نشستند.

ادامه مطلب