ارزیابی عملکرد - آرشیو

نشست ارزیابی عملکرد واحدهای صف در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با حضور دبیران هیئت های استانی برگزار شد

نشست ارزیابی عملکرد واحدهای صف(دانشگاه، پژوهشگاه و پارک علم و فناوری) در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با حضور دبیران هیئت های نظارت و ارزیابی استانی، درمرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت برگزار شد.

ادامه مطلب