اخبار شورا - آرشیو

تاکید وزیر علوم بر اهمیت و نقش نظارت و ارزیابی در توسعه آموزش عالی

هجدهمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی گالری

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدعلی زلفی‌گل در هجدهمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی با تاکید بر اهمیت و نقش نظارت و ارزیابی در توسعه آموزش عالی گفت: باید قوانین و دستورالعمل‌های این بخش را بروزرسانی کنیم و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت یکپارچه در کشور پیاده‌سازی کنیم.

ادامه مطلب