سومین دور نشست های تخصصی

سومین دور نشست های تخصصی کارگروه های زیرنظام های نظارت و ارزیابی آموزش عالی برگزار شد

۲۲ آذر ۱۳۹۵ | ۱۴:۴۲ کد : ۶۷۵ آرشیو اخبار اخبار برگزیده
تعداد بازدید:۱۶۸۷
به منظور هم اندیشی و هم فکری مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی با هیات های استانی نظارت و ارزیابی کشور سومین دور نشست های تخصصی کارگروههای زیر نظام های آموزش عالی به صورت هم زمان در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر استان های کشور به صورت ویدئو کنفرانس و حضوری برگزار شد.
سومین دور نشست های تخصصی کارگروه های زیرنظام های نظارت و ارزیابی آموزش عالی برگزار شد

به منظور هم اندیشی و هم فکری مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی با هیات های استانی نظارت و ارزیابی کشور سومین دور نشست های تخصصی کارگروههای زیر نظام های آموزش عالی به صورت هم زمان در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر استان های کشور به صورت ویدئو کنفرانس و حضوری برگزار شد.