ضرورت افزایش جلسات هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات برای سیاست‌گذاری و ارزیابی عملکرد

موضوع ارزیابی مسئله مهمی است و بسیاری از مشکلات ما در دستگاه‌ها ناشی از عدم ارزیابی برنامه‌هایمان است. به همین دلیل باید موضوع نظارت و ارزیابی را با جدیت پیگیری کرد و بر اساس چارچوبی علمی و شفاف برنامه‌ها و مؤسسه‌ها را ارزیابی کرد.
ضرورت افزایش جلسات هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات برای سیاست‌گذاری و ارزیابی عملکرد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد سلیمانی در نوزدهمین جلسۀ شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فنّاوری، که روز یکشنبه 8 اسفند برای ارزیابی عملکرد سه ساله مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی تشکیل شد؛ اظهار داشت: موضوع ارزیابی مسئله مهمی است و بسیاری از مشکلات ما در دستگاه‌ها ناشی از عدم ارزیابی برنامه‌هایمان است. به همین دلیل باید موضوع نظارت و ارزیابی را با جدیت پیگیری کرد و بر اساس چارچوبی علمی و شفاف برنامه‌ها و مؤسسه‌ها را ارزیابی کرد. علاوه بر این لازم است در ارزیابی عملکرد مؤسسات به تطابق اقدامات انجام شده با اساسنامه هر مؤسسه تأکید ویژه شود.

وی با تأکید بر اینکه در تصویب اساسنامه‌ها نیز باید به اقدامات مهم که قابلیت اجرا داشته باشد، اشاره شود، گفت: به جای تعیین ده‌ها هدف نامنسجم، باید یک یا دو هدف مهم و راهبردی در اساسنامه‌ها به عنوان مأموریت اصلی هر نهاد علمی ذکر شود.

رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم اظهار داشت: اگر بعد از گذشت چندین سال مشاهده کردیم که با توجه به تغییرات جامعه و تحولاتی که در نوآوری و فناوری رخ داده است اساسنامه دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی نیاز به بازنگری دارد، نسبت به این بازبینی و بازنگری اقدام کنیم.

ارزیابی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

وی درخصوص ارزیابی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی نیز گفت: اگر با بررسی‌های انجام شده نیاز به تغییر ساختار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی و همچنین افزایش یا تغییر گروه‌های پژوهشی این موسسه نیز وجود دارد در گزارش شورای نظارت به آن اشاره شود.

دکتر سلیمانی گفت: در مؤسساتی که نوع کار آنها فرهنگی یا پژوهشی است یا فعالیت آموزشی انجام می‌دهند باید نقش بخش‌های سازمانی مرتبط با حوزه آموزش، فرهنگ و پژوهش پررنگ‌تر باشد و بخش‌های پشتیبانی و اداری در مرحله بعدی قرار بگیرند و شاید اصلاً نیازی به معاونت اداری و مالی نداشته باشیم. بلکه باید بیشترین تأکید بر آن بخشی از مؤسسات انجام شود که در راستای مأموریت اصلی مؤسسه هستند.

وی تعریف مشخص نیاز و مسئله را یکی از مشکلات عمده جامعه دانست و گفت: در برنامه‌های مؤسسات پژوهشی نیز باید یک یا چند نیاز اصلی تعریف شود تا عملکرد موسسه بر اساس میزان تحقق آن نیاز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.