دستورعمل امتیازدهی شاخص های عمومی ۱۴۰۰ سطح استانی ابلاغ شد.

۰۵ بهمن ۱۴۰۰ | ۱۳:۰۶ کد : ۶۶۴۹۸ اخبار برگزیده ارزیابی عملکرد
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ دستگاههای اجرایی سطح استانی از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور به وزارت علوم ابلاغ شد.
دستورعمل امتیازدهی شاخص های عمومی ۱۴۰۰  سطح استانی ابلاغ شد.

شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1400 سطح استانی و دستورعمل امتیاز دهی  شامل نماگرها، مستندات قابل ارائه از سوی دستگاه و مستندات قانونی مربوط به هر شاخص از طرف سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامۀ شماره 61085 مورخ 1400/11/03 به وزارت عتف ابلاغ شد(پیوند پیوست).

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد سال 1400 شاخص های عمومی سال 1400 سطح استانی دستورعمل امتیاز دهی


( ۱ )