شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ سطح ملّی ابلاغ شد.

۱۳ دی ۱۴۰۰ | ۱۵:۰۴ کد : ۶۶۰۶۳ اخبار برگزیده ارزیابی عملکرد
شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۰ در سطح ملّی طی نامه شماره ۵۱۰ ۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ از سازمان اداری و استخدامی کشور به  وزارت عتف ابلاغ شد.

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده 3 آیین نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور ارزیابی عمکلرد دستگاه ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در برنامه اصلاح نظام اداری ـ دوره دوم(نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی)، شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1400 در سطح ملّی طی نامه شماره 510 80 مورخ 1400/9/20 از سازمان اداری و استخدامی کشور به  وزارت عتف ابلاغ شد.

 

کلید واژه ها: شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1400


( ۱ )