جلسۀ ارزیابی عملکرد سه پارک فنّاوری «قزوین»، «قم» و «سمنان» در مرکز نظارت و ارزیابی برگزار شد.

۱۵ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۳ کد : ۶۵۱۷۳ ارزیابی عملکرد
نشست ارزیابی پارک های فنّاوری «قزوین»، «قم» و «سمنان» در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ با حضور صاحبنظران و خبرگان حوزۀ فناوری و دبیران هیئت های نظارتی استان های مذکور برگزار شد.

نشست ارزیابی پارک های فنّاوری «قزوین»، «قم» و «سمنان» در تاریخ 1400/09/13 با حضور صاحب نظران و خبرگان حوزۀ فناوری و دبیران هیئت های نظارتی استان­ های مذکور برگزار شد.

در این جلسه جناب آقای دکتر منتظر رئیس مرکز اشاره کردند که ارزیابی مؤسسه­ های فنّاور در دو حوزۀ پارک های فنّاوری و مراکز رشد از یکسال پیش بر اساس مؤلفه ­ها، شاخص ها و سنجه ­های «مدل ارزیابی موسسه های فنّاور» در مرکز آغاز شده است. در این فرایند اطلاعات عملکردی سه پارک «قزوین»، «قم» و «سمنان» پس از جمع آوری و راستی آزمایی توسط هیئت ­های محترم نظارت استان های قزوین، قم و سمنان در اختیار مرکز قرار گرفت و گزارش اولیه در معاونت پژوهش و فنّاوری تدوین شد.

در ادامه سرکار خانم دکتر داستانی رئیس گروه ارزیابی سیاست های راهبردی ستاد، به ارائۀ ابعاد و شاخص­ های مدل ارزیابی، فرایند­های ارزیابی عملکرد و تشریح کاربرگ های ارزیابی عملکردی پرداخت و پس دریافت نظرها و پیشنهادهای برخی از خبرگان، مقرر شد تا کاربرگ­ها توسط خبرگان تکمیل و سپس با بررسی امتیازات و تحلیل نتایج توسط مرکز گزارش نهایی ارزیابی تدوین شود.

کلید واژه ها: پارک فناوری قم پارک فناوری قزوین پارک فناوری سمنان


( ۱ )