سومین کارگروه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات پژوهشی برگزار شد.

۱۵ آذر ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۶ کد : ۶۵۱۷۲ کارگروه نظارت و ارزیابی
نشست کارگروه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات پژوهشی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ با حضور نمایندگان دفتر سیاستگذاری امور پژوهشی، خبرگان حوزۀ پژوهشی و دبیر هیئت استان تهران در مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت برگزار شد.

نشست کارگروه نظارت و ارزیابی بر مؤسسات پژوهشی در تاریخ 1400/09/10 با حضور نمایندگان دفتر سیاستگذاری امور پژوهشی، خبرگان حوزۀ پژوهشی و دبیر هیئت استان تهران در مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت برگزار شد.

در این جلسه گزارش اولیۀ ارزیابی مؤسسه های پژوهشی غیر دولتی به بحث و بررسی گذاشته شد. به منظور شناسایی فعالیت‌ها و عملکرد مؤسسه ­های پژوهشی غیردولتی، فرایند ارزیابی آنها از حدود یک سال پیش در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آغاز و  اطلاعات گردآوری شده براساس مدل مصوّب ارزیابی مؤسسه­ های پژوهشی و توسط گروه ارزیاب تحلیل و بررسی شده است. 

سرکار خانم دکتر جنوی سرپرست گروه ارزیاب گزارش مبسوطی از نتایج ارزیابی کلان مؤسسه­ های پژوهشی غیردولتی کشور ارائه کردند طبق نظر ایشان داده­ ها و اطلاعات در پنج مؤلفة «منابع مالی»، «منابع انسانی»، «منابع مادّی و زیرساختی»، «مدیریتی و فرایندی» و «دستاوردهای علمی» گردآوری و تحلیل شده است و سپس اعضای کارگروه دیدگاه های خود را ارائه کردند.

در پایان مقرر شد گزارش نهایی با ارائۀ گزاره­ های سیاستی برای ارائه در صحن شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت تدوین و آماده شود.

کلید واژه ها: کارگروه نظارت و ارزیابی مؤسسات پژوهشی