شرایط تأیید اعضای هیئت علمی، آموزشگران مهمان (مدرسان حق التدریس) و متقاضیان در حال جذب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در سامانه آموزش عالی (ساعا- HES) ابلاغ شد.

۰۱ آذر ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۴ کد : ۶۴۸۹۷ اخبار برگزیده بخشنامه
مؤسسات غیرانتفاعی تا پایان آذر ماه، فرصت دارند احکام / قرارداد ها را به تأیید هیئت های نظارت استانی برسانند.
شرایط تأیید اعضای هیئت علمی، آموزشگران مهمان (مدرسان حق التدریس) و متقاضیان در حال جذب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در سامانه آموزش عالی (ساعا- HES) ابلاغ شد.

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، طی نامۀ شمارۀ 204356 مورخ 23/08/1400 شرایط تأیید اعضای هیئت علمی، متقاضیان در حال جذب و آموزشگران مهمان (مدرسان حق التدریس) را  در سامانه آموزش عالی (ساعا- HES) به هیئت های نظارت استانی و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ابلاغ کرد. مؤسسات غیرانتفاعی تا پایان آذر ماه، فرصت دارند احکام / قرارداد ها را به تأیید هیئت های نظارت استانی برسانند. (دریافت فایل بخشنامه)

 

 

کلید واژه ها: آموزشگران مهمان متقاضیان در حال جذب موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی


( ۲ )