نظام نظارت و ارزیابی باید دارای برنامه ریزی و هدف باشد

نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید دارای برنامه ریزی و هدف مشخص باشد

رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید دارای برنامه ریزی و هدف مشخص باشند.
نظام نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید دارای برنامه ریزی و هدف مشخص باشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، دکتر غلامعلی منتظر روز چهارشنبه 19 آبان ماه در مراسم افتتاح پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی که به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد، عنوان کرد: اکنون در قرن جدید در گروه‌های دانشگاهی و آموزشی، هر کاری که در این زمینه ها انجام می‌دهیم باید همراه با پیوست مقوله ارزیابی و نظارتی باشد تا شاهد بهبود و پیشرفت هر چه بیشتر ساختار دانشگاهی و آموزشی باشیم.
وی عدم برنامه ریزی مناسب در دانشگاه ها را برای ورود به قرن 15 شمسی نامناسب و ضعیف دانست و افزود: باید با برنامه و هدف گذاری مشخص به سال 1400 ورود می کردیم که متاسفانه عدم نظارت مناسب، هدف و برنامه ریزی مشخص، مانع دستیابی به این مهم شد.
منتظر به مشکلات و چالش های به وجود آمده از همه گیری کرونا اشاره کرد و اضافه کرد: 4 نیم سال تحصیلی به دلیل همه گیری و گسترش این ویروس دچار چالش‌های جدیدی شد که در آینده باید از این تجارب و شرایط استفاده بهینه را برد.
وی ادامه داد: شیوه تدریس و نوع آموزش در این ایام تغییر پیدا کرد و متاسفانه ما نتوانستیم سندی جامع و قابل استفاده برای آینده‌گان ایجاد کنیم.
رییس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ضرورت برگزاری پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی در این زمان، گفت: امیدوارم این کنفرانس نقشه راهی باشد برای افزایش نقش نظارت و ارزیابی در چرخه دانشگاهی و آموزش کشور و منجر به پیشرفت شود.

 

منبع: روابط عمومی دانشگاه کردستان

 

کلید واژه ها: کنفرانس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه کردستان