افتتاح پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی به میزبانی دانشگاه کردستان

برگزاری پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی به میزبانی دانشگاه کردستان

در طول مدت زمان اعلام شده ۶۸ مقاله از سراسر کشور به این کنفرانس ارسال شد که ۴۵ مقاله برای ارائه و پوستر انتخاب شدند و در مدت این دو روز به صورت مجازی ارائه خواهند شد.
برگزاری پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی به میزبانی دانشگاه کردستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، صبح چهارشنبه 19 آبان ماه 1400، پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی با تاکید بر نظام مندسازی فرآیندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی ایران؛ بازنگری، اصلاح و بهبود ساختارها، به میزبانی دانشگاه کردستان آغاز به کار کرد.
جمال سلیمی دبیرعلمی پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی با اشاره به استفاده از ظرفیت تمامی دانشگاه های سراسر کشور در راستای برگزاری این کنفرانس، بیان داشت: در طول مدت زمان اعلام شده 68 مقاله از سراسر کشور به این کنفرانس ارسال شد که 45 مقاله برای ارائه و پوستر انتخاب شدند و در مدت این دو روز به صورت مجازی ارائه خواهند شد.
وی ادامه داد: در ایام برگزاری کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام دانشگاهی، 5 محقق برجسته کشوری و 2 محقق خارج از کشور که در زمینه نظارت و ارزیابی نظام آموزشی صاحب عنوان هستند، سخنرانی خواهند کرد.
سلیمی به بخش‌های مختلف کنفرانس اشاره کرد و افزود: ارائه مقالات و پنل تخصصی دانشگاه علوم پزشکی، پنل تخصصی دانشگاه فنی و حرفه‌ای، پنل تخصصی دانشگاه فرهنگیان و پنل تخصصی دانشگاه پیام نور از بخش های اصلی این کنفرانس هستند.
رحمت صادقی رئیس دانشگاه کردستان که به صورت مجازی در این کنفرانس حضور داشت، با تاکید بر لزوم برگزاری کنفرانس های تخصصی در زمینه نظام آموزشی، اظهار داشت: رسالت دانشگاه‌ها تربیت و آموزش نیروی انسانی است و برگزاری کنفرانس های تخصصی می تواند به این مهم کمک کند چون ارزیابی و اعتبارسنجی اجزا اصلی چرخه نظام دانشگاهی هستند.
وی دانشگاه ها را ارکان اصلی آموزش و فرهنگ یک جامعه دانست و گفت: کیفیت و کمیت برای رشد دانشگاه‌ها الزامی است و باید به صورت موازی حرکت کنند.
رئیس دانشگاه کردستان تصریح کرد: امیدوارم خروجی کنفرانس نقش مهمی در نظام آموزشی کشور داشته باشد و بتوانیم بهره کافی و مناسب را از آن ببریم.
پانزدهمین کنفرانس ملی ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی در دانشگاه کردستان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 19 و 20 آبان برگزار می‌شود.

 

منبع: روابط عمومی دانشگاه کردستان

کلید واژه ها: کنفرانس نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه کردستان