در هفدهمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم؛

گزارش ارزیابی جامع «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» ارائه و بررسی شد.

وزیر علوم: اگر ارتباط بخش‌های ستادی با مراکز تحقیقاتی وابسته به ستاد بیشتر شود؛ این مؤسسه‌ها رشد و تعالی بیشتری می‌یابند و می‌توانند کمک بزرگی برای ستاد در تحقق اهداف وزارت باشند.
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۱ کد : ۶۳۲۴۵ آرشیو اخبار اخبار برگزیده اخبار شورا
دکتر غلامعلی منتظر رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: یکی از ویژگی‌های این پژوهشگاه، دو کارکرد متفاوت آن یکی به لحاظ «پژوهشی» و دیگری «خدمات اطلاعاتی» است. وی اهداف راهبردی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران را مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه، مدیریت دانش، گسترش و اشاعۀ علوم و فناوری و عمومی‌سازی کاربرد فناوری اطلاعات دانست.
گزارش ارزیابی جامع «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» ارائه و بررسی شد.

دکتر منصور غلامی، در این‌جلسه گفت: نظارت یکی از ارکان مهم حاکمیتی وزارت‌خانه است و باید مورد توجه قرارگیرد. نظارت و ارزیابی مؤسسات از رهاشدگی آن‌ها جلوگیری می‌کند. این توفیق مرهون تلاش‌های مرکز نظارت و ارزیابی است که باید از آن تشکر کرد.

وی با بیان اینکه در این دوره تلاش کردیم به نتایج کار مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت بیشتر از گذشته توجه کنیم؛ تصریح کرد: گروه بزرگی متشکل از حدود ۱۰۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی در کشور با این مرکز همکاری می‌کنند و این یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های غیر متمرکز وزارت علوم است.

وزیر علوم در ادامه دربارۀ گزارش ارزیابی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات اظهار داشت: اگر ارتباط بخش‌های ستادی با مراکز تحقیقاتی وابسته‌به‌ستاد بیشتر شود این مؤسسه‌ها رشد و تعالی بیشتری می‌یابند و می‌توانند کمک بزرگی برای ستاد در تحقق اهداف وزارت باشند، ضمن این‌که اثربخشی آن‌ها افزایش خواهد یافت. دراین‌صورت هم اعضای هریک از مؤسسات احساس بالندگی خواهند داشت و هم ستاد در پیشبرد امور موفق‌تر خواهد بود. این داد و ستد فکری بین ستاد و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت، جایگاه و اثربخشی آن‌ها را افزایش می‌‌دهد.

به گفتۀ وی،انطباق عملکرد پژوهشگاه‌ها با اهداف پیش‌بینی شده می‌تواند کمک‌کننده باشد و در این راستا ارزیابی درونی در کنار ارزیابی بیرونی اثر مفیدتری خواهد داشت.

دکتر غلامی با اشاره به اینکه هیئت امنا از ارکان اصلی برنامه‌ریزی موسسات است و توجه به سوابق مصوبات هیئت امنا و فعالیت‌های آن نیز بسیار مهم است و باید بررسی کرد که هیئت‌های امنا چقدر در پیشبرد اهداف مؤسسات نقش داشته‌اند.

وی با توجه به سناریوهای مطرح برای آیندۀ این پژوهشگاه خاطرنشان کرد: بحث ساماندهی مراکز پژوهشی و موسسات وابسته وزارت علوم باید صورت گیرد و این ساماندهی شامل ادغام، تجمیع و الحاق است که لازم است ارتباط وثیقی بین گزارش‌های ارزیابی و فرایند ساماندهی ایجاد شود.

دکتر غلامعلی منتظر رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست ضمن ارائۀ گزارش ارزیابی جامع «پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های این پژوهشگاه، دو کارکرد متفاوت آن یکی به لحاظ «پژوهشی» و دیگری «خدمات اطلاعاتی» است.

وی اهداف راهبردی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران را مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه، مدیریت دانش، گسترش و اشاعۀ علوم و فناوری و عمومی‌سازی کاربرد فناوری اطلاعات دانست. در طی ۹ ماه گذشته، گروه ارزیابی وزارت با کمک هیئت نظارت استان تهران و با همکاری پژوهشگاه گزارش کاملی از ارزیابی مأموریت‌ها، کارکردها و عملکرد پژوهشگاه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ آماده کرده‌اند.

دکتر منتظر در تحلیل نتایج ارزیابی‌های این پژوهشگاه با بیان اینکه در این تحلیل سه سناریوی «تفکیک»، «تمرکز» و «واگذاری» مطرح شده است؛ اظهار داشت: در سناریوی تفکیک، با هدف رفع مشکل ناهمسوبودن مأموریت‌های دوگانۀ پژوهشگاه، پیشنهاد جداسازی فعالیت‌های خدمات اطلاعاتی از فعالیت‌های پژوهشی ارائه شده است.