در نشست مشترک «شورای نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت» و «شورای راهبری مدیریت» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان شد.

دکتر غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: فرایند ارزیابی امکان وقوف سازمان را به نقاط قوت و ضعف عملکرد خود، فراهم می‌آورد.

دکتر منتظر: ارزیابی عملکرد وزارت علوم، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، آینه‌ای است که مهم‌ترین وجوه کارکردی نظام علم و فناوری را در اختیار جامعه قرار می‌دهد.
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۱ کد : ۶۱۷۳۶ اخبار برگزیده
دکتر غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست مشترک «شورای نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت» و «شورای راهبری مدیریت» اظهار داشت: فرایند ارزیابی امکان وقوف سازمان را به نقاط قوت و ضعف عملکرد خود، فراهم می‌آورد. این فرایند بازنمای زحمات همۀ کارکنان و مدیران ستاد، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها است. وی با تاکید بر دقت نظر در کامل بودن اطلاعات و مستندات افزود: باید با پیگیری این موضوع فرهنگ خودارزیابی و دیگرارزیابی را در بخش‌های مختلف ستاد و صف تقویت کنیم.
دکتر غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: فرایند ارزیابی امکان وقوف سازمان را به نقاط قوت و ضعف عملکرد خود، فراهم می‌آورد.

دکتر غلامعلی منتظر رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست گفت: ارزیابی عملکرد وزارت علوم، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، آینه‌ای است که مهم‌ترین وجوه کارکردی نظام علم و فناوری را در اختیار جامعه قرار می‌دهد.
وی با بیان فرآیند ارزیابی عملکرد شاخص‌های اختصاصی تصریح کرد: در جلسة مشترک وزارت با سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در آذرماه ۱۳۹۹ قرار شد که شاخص‌های ارزیابی وزارت علوم در دوسطح: ملّی و مؤسسه‌ای با پیشنهاد وزارت علوم تدوین شود و برای ارزیابی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مبنای عمل قرار گیرد.
دکتر منتظر افزود: پس از استعلام از حوزه‌های مختلف ستاد، شاخص‌های ارزیابی وزارت‌خانه و دانشگاه‌ها تدوین و پس از بررسی در سازمان امور استخدامی، همان شاخص‌ها به وزارت‌خانه ابلاغ شد و ارزیابی این شاخص‌ها از تاریخ ۱۵/‏۰۱/‏۱۴۰۰‬ آغاز شده است.
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم اعلام کرد: این شاخص‌ها مربوط به فعالیت‌های تخصصی حوزه علم وفناوری در محورهای شش‌گانۀ آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، رفاهی دانشجویان، بین‌المللی و فرهنگی و اجتماعی است که مشتمل بر ۴۹ شاخص در سطح ملّی و ۳۸ شاخص در سطح مؤسسه‌ای (دانشگاه، پژوهشگاه و پارک علم و فناوری) است.
در ادامه این نشست گزارش خودارزیابی واحدهای مختلف ستادی از فعالیت‌های تخصصی خویش طرح و به نقاط قوت و ضعف عملکرد و نیز شیوه گزارش‌دهی تأکید شد.

کلید واژه ها: شاخص وزارت وزارت علوم ارزیابی علوم علم سازمان