نشست کاری کارگروه های زیرنظام های آموزش عالی

نشست کاری کارگروه های نظارت و ارزیابی زیرنظام های آموزش عالی

۰۹ آذر ۱۳۹۵ | ۱۳:۴۷ کد : ۶۰۴ آرشیو اخبار
تعداد بازدید:۸۳۳
کارگروه های زیرنظام های آموزش عالی به صورت هم زمان در مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی وزارت علوم و چند استان کشور به صورت ویدئو کنفرانس به بحث نشستند.
نشست کاری کارگروه های نظارت و ارزیابی زیرنظام های آموزش عالی

در این نشست فرصت ها و تهدیدها همچنین چالشهای نظام نظارت و ارزیابی در زیرنظام های آموزش عالی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.


( ۲ )