کارگاه آموزشی آشنایی با مدل و فرایند ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی خصوصی برگزار شد

۱۲ مهر ۱۳۹۹ | ۱۹:۳۷ کد : ۵۷۳۸۲ آرشیو اخبار
کارگاه آموزشی آشنایی با مدل و فرایند ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی خصوصی به صورت ویدئو کنفرانس برای اعضای هیئت‌های نظارت و ارزیابی استانی برگزار شد.

در این کارگاه که با حضور دبیران، کارشناسان و اعضای کارگروه‌های ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی هیئت‌های نظارت استانی و توسط جناب آقای دکتر محب‌زادگان معاون مرکز و همکاران حوزة پژوهش و فناوری مرکز نظارت و ارزیابی وزارت متبوع برگزار شد، شرکت کنندگان با مدل ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی و روش تکمیل کاربرگ های ارزیابی آشنا شدند. شایان ذکر است در سال جاری ارزیابی مؤسسه‌های پژوهشی خصوصی ، در دستور کار مرکز نظارت و ارزیابی قرار دارد.