برگزاری اولین کارگاه ارزیابی درونی ویژه مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۴:۰۲ کد : ۵۴۲۷۳ آرشیو اخبار استان خراسان رضوی
تعداد بازدید:۵۰
به همت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی و دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی کارگاه یک روزه با عنوان ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی در تاریخ چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ در محل مرکز آموزش علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار گردید.
برگزاری اولین کارگاه ارزیابی درونی ویژه مراکز دانشگاه جامع علمی-کاربردی خراسان رضوی

مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری، با توجه به رسالت و مأموریت خویش، یکی از راهبردهای اساسی را نهادینه کردن ارزیابی درونی در واحدهای دانشگاهی به عنوان یکی از فرایندهای اصلی برنامه‌ریزی بهبود کیفیت حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در دانشگاه‌ها قرار داده است. به‌علاوه یکی از راهکارهای بهبود کیفیت در واحدهای دانشگاهی توجه به امر کیفیت در گروه‌های آموزشی و برنامه‌ریزی در این سطح یکی از الگوهای رایج برنامه‌ریزی در نظام‌های آموزشی است. با توجه به این که در مرکز آموزش علمی-کاربردی، گروه آموزشی با تعاریف یاد شده و متعارف وجود ندارد تمرکز این کارگاه برای ارتقای کیفیت مراکز آموزشی بنا نهاده شد.

این کارگاه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز و در ابتدا رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان، بر ضرورت برگزاری چنین کارگاه‌هایی به منظور بهبود کیفیت فعالیت‌های مراکز علمی-کاربردی تأکید نمودند.

در ادامه آقای دکتر جعفری ثانی، دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان رضوی، عضو شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی و مدرس کارگاه به ایراد سخنرانی در خصوص معرفی برنامه‌های کارگاه و لزوم نظارت و ارزیابی در واحدهای گروه آموزشی پرداخت. وی افزود که این کارگاه برای اولین بار در مراکز آموزش علمی-کاربردی در سطح کشور برگزار می‌شود.

دکتر هادی عباسی، یکی از مدرسین کارگاه و دبیر سابق هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت خراسان شمالی و عضو شبکه تضمین کیفیت آموزش عالی، با بیان تعریفی از فرایندهای ارزیابی درونی و تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی ضروری دانسته و اضافه کرد چون در دانشگاه علمی-کاربردی گروه آموزشی متعارف وجود ندارد، در این کارگاه تمرکز بیشتر بر ارتقای کیفیت مراکز علمی-کاربردی است.

در ادامه، شرکت کنندگان در قالب دو کارگاه آموزشی طی صبح و عصر به تمرین در خصوص ارزیابی درونی و برنامه‌ریزی بهبود کیفیت پرداختند. در هریک از کارگروه‌ها، شرکت‌ کنندگان ضمن هم‌اندیشی به انجام فعالیت گروهی پرداخته و در ابتدا مشکلات مراکز علمی-کاربردی ارایه و دسته‌بندی گردید و سپس به ارایه راه‌حل‌های پیشنهادی با توجه به تجربیات خود پرداختند. تکمیل کاربرگ‌های شناسایی نشانگرها از دیگر برنامه‌های اجرا شده در این کارگروه آموزشی بود. در پایان نمایندگان هرکارگروه به ارایه جمع‌بندی موضوعات مطرح شده در هر یک از کارگروه‌ها پرداختند.