اطلاعیه

دانشگاه های دولتی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری استانی و واحدهای ستادی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

تعداد بازدید:۲۹۲۵
به اطلاع می رساند در اجرای بند۴ بخشنامه شماره ۷۴۹۹۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر دریافت گزارش خودارزیابی دستگاه های اجرایی
دانشگاه های دولتی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری استانی  و  واحدهای ستادی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

به اطلاع می رساند در اجرای بند4 بخشنامه شماره 749977 مورخ 1398/12/28 سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر دریافت گزارش خودارزیابی دستگاه های اجرایی و به منظور استاندارد سازی گزارشات مذکور مقتضی است در ارائه گزارش و بارگذاری مستندات عملکردی در سامانه مدیریت عملکرد موارد ذیل رعایت شود:

  1. زمان ارزیابی عملکرد از تاریخ 1399/1/23 تا 1399/2/20 می باشد و این تاریخ قابل تمدید نخواهد بود.
  2. نمایندگان محترم دانشگاه های دولتی، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری استانی جهت دسترسی به نام کاربری و رمز ورود به سامانه تسما به پست الکترونیکی معرفی شده به مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراجعه کنند.
  3. مفاد نامه شماره 306235 مورخ 1397/11/30 (قابل دسترسی در سایت مرکز) در خصوص نحوه انجام مدیریت عملکرد دانشگاه‌های غیرپزشکی در ارزیابی سال 1398 نیز به قوت خود باقی می باشد.
  4. مستندات هریک از شاخص ها بایستی حداکثر در قالب سه فایل با فرمت های PDF  وEXCEL  و حداکثر با حجم 5 مگابایت برای مجموع هر سه فایل ارائه شود.
  5. در شاخص های ترکیبی که در بردارنده بیش از یک قلم آماری است(شاخص ها با ماهیت نسبتی، رشد و...) اطلاعات آماری هریک از اقلام بایستی به تقکیک هرقلم واحد در قالب فایل EXCEL  ارائه شود.
  6. گزارش اقدامات و مستندات مربوط به هر شاخص بصورت جداگانه و در چارچوب فایل(پیوست1) تنظیم و در نهایت به صورت PDF  بارگذاری شود.
  7. ضروری است گزارشات خودارزیابی(موضوع بند6) پس از تدوین توسط  بالاترین مقام واحد متولی شاخص تایید و امضا شود.
  8. در صورتیکه داده های عملکردی از سامانه های مستقر در واحدها استخراج گردند، ضمن معرفی سامانه در گزارش خودارزیابی، لازم است به نحو مقتضی دسترسی به سامانه مذکور برای ارزیاب ذی ربط(هیات استانی، مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و سازمان اداری و استخدامی کشور) فراهم شود.

لینک دانلود فایل Word


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد عملکرد سازمانی 98 سامانه تسما مدیریت عملکرد مرکز ناتک


( ۲ )