شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با لغو مجوز ۲ مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی موافقت کرد

تعداد بازدید:۸۰۶
شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با لغو مجوز ۲ مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی موافقت کرد

 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با لغو مجوز مؤسسات غیر دولتی غیر انتفاعی جامی در استان اصفهان و موج در استان گیلان موافقت کرد.

براساس گزارش های مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت عتف و سایر مراجع مربوط، شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در نهصد و بیست و چهارمین نشست خود با لغو مجوز مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی جامی در استان اصفهان و موج - بندر انزلی در استان گیلان موافقت کرد و مقرر شد کلیه خدمات آموزشی و دانشجویی این مؤسسات با هماهنگی دفتر آموزش عالی غیردولتی به مؤسسات واجد شرایط دیگری انتقال یابد.

کلید واژه ها: مرکزناتک غیرانتفاعی جامی غیرانتفاعی موج لغو مجوز فعالیت غیرمجاز هیات استانی اصفهان هیات استانی گیلان شورای گسترش


( ۲ )