چهارمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز علمی کاربردی برگزار شد

تعداد بازدید:۲۷۵
چهارمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز علمی کاربردی با حضور دکتر زکایی رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی برگزار شد
چهارمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز علمی کاربردی برگزار شد

به گزارش مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی، در چهارمین جلسه کارگروه تخصصی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مراکز علمی کاربردی که با حضور رئیس مرکز نظارت، اعضا کارگروه،  نمایندگانی از دانشگاه جامع علمی کاربردی و دفتر گسترش آموزش عالی برگزار شد وضعیت تکمیل ظرفیت و تشکیل کلاسها در مراکز علمی کاربردی، آخرین وضعیت مراکز علمی کاربردی دولتی و محتوای توسعه حرفه ای ناظران مراکز علمی کاربردی مطرح و مورد بحث وتبادل نظر اعضاء قرار گرفت.

 

کلید واژه ها: مرکز ناتک مراکز علمی کاربردی مرکز نظارت دفتر گسترش